Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

fondia-suurennuslasi
Minna Laurila 6.9.2017 11:21

Jokaisella työpaikalla on hanhia – eli ihmisiä joihin ei mikään tartu OSA II

 

”Kaveri on kuin hanhi, kaikki vesi valuu hänestä pois, eikä mitään häneen tartu.” Tällä tavalla toimitusjohtaja luonnehti erästä yrityksen työnjohtajaa. Tällaisia kavereita on jokaisella työpaikalla ja kaikenlaisissa ammateissa ja tehtävissä. Kerroin tästä tapauksesta 13.5.2016 julkaistussa blogissani (jota lukemaan pääset tästä). Koska minulle on tullut kyselyitä mitä hanhelle tapahtui kirjoittamani blogin jälkeen, päivitän tilanteen tässä blogissani teille.

Kuten aiemmin kerroin, esimies (joka tässä on se hanhi) oli laiminlyönyt töitään ja esimiesvelvoitteitaan jo vuosia. Esimiehen laiminlyönneistä oli aiheutunut työnantajalle taloudellista haittaa sekä asiakassuhteiden menetyksiä. Työnantaja ei ollut puuttunut näihin esimiehen laiminlyönteihin ja työn puutteisiin muutoin kuin muutama vuosi sitten annetulla kirjallisella varoituksella sekä keskustelemalla näistä asioista aika ajoin esimiehen kanssa. Keskusteluista ei työnantajalla ollut mitään todisteita, oli vain esimiehen oman esimiehen kertomus eli klassisesti niin sanotusti yhden ihmisen sana toisen ihmisen sanaa vastaan, joka juridisesti ei mahdollisessa työsuhteen päättämistilanteissa ole koskaan toivottava asetelma. 

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Helena Kinnunen 18.8.2017 14:01

Omistatko ilmaa? - Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus on tulossa

Tavanomainen käsitys kiinteistön omistamisesta on saamassa haastajan. Tähän asti kiinteistön omistaja on Suomessa omistanut maapalan, mutta tulevaisuudessa kiinteistön käsite ei välttämättä rajoitu pelkän maa-alan omistukseen. Jatkossa kiinteistöt voisivat olla myös kolmiulotteisia kokonaisuuksia esim. rakennuksen yksi kerros, maan tasalla olevat liiketilat, maanalainen parkkihalli tms. Kiinteistöllä voi toki nykyäänkin olla rakennuksia, mutta jatkossa myös rakennuksissa voisi olla kiinteistöjä.

Lue lisää

Aiheita: kiinteistöt ja rakentaminen

Minna Peltonen 11.8.2017 14:01

Minun Fondiani – Vuosikymmen fondiaanina

Kesän korvilla tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun aloitin työt Fondialla. Fondia oli tuolloin vielä pieni lakitoimisto, mutta sillä oli jo silloin, kuten nytkin selkeä näkemys tarjota yrityksille lakitukea uudella, erilaisella tavalla liiketoimintalähtöisesti, tehokkaasti ja teknologiaa hyödyntäen. Tämä kutkutti silloin ja kutkuttaa edelleenkin aiemman työuransa Nokian matkapuhelinliiketoimintojen sisäisenä lakimiehenä toiminutta juristia.

Lue lisää

Aiheita: fondiaway

Helena Kinnunen 1.8.2017 13:59

Jälkikäteen eivät selitykset auta - Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus on täytettävä ennen sopimuksen tekemistä

Korkein hallinto-oikeus antoi 25.7.2017 ratkaisun (3669/17), jossa tilaajana toimineelle A Oy:lle tuomitut 10 000 euron ja 6000 euron laiminlyöntimaksut pidettiin ennallaan. A Oy:n laiminlyöntejä ei pidetty vähäisinä eikä maksujen määräämistä olosuhteet kokonaisuutena huomioon pidetty kohtuuttomana. Perusteita laiminlyöntimaksujen poistamiselle tai alentamiselle ei näin ollen ollut.

Lue lisää

Aiheita: tilaajavastuu

Mari Aulio 21.7.2017 14:02

Juridiikan harjoittajasta juristiin palveluna – lakialan murros tapahtuu palvelumallin muutoksen kautta

Nuorten lakimiesten urapolut ja tulevaisuudennäkymät ovat selvästi erilaiset kuin aiemmilla sukupolvilla. Oikeustieteellinen tutkinto oli aiemmin suhteellisen varma matkalippu vakaaseen, ennakoitavissa olevaan ja turvattuun uraan perinteisellä markkinalla. Toisin on nykyisen koulunpenkiltä ”oikeaan maailmaan” siirtyvän nuoren lakimiehen laita. Digitalisaation mukanaan tuomat kysymykset ja uudet vaatimukset koskettavat mitä suurimmissa määrin myös juristikuntaa.

Lue lisää

Aiheita: fondiaway

Kommentoi