Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

fondia-suurennuslasi
Antti Iso-Markku 19.5.2017 15:53

Yrittäjä, miksi tarvitset osakassopimuksen?

Vaikka osakassopimuksia tehdään enenevissä määrin, harva yrittäjä tietää, mitä osakassopimus voi pitää sisällään ja miksi sellainen kannattaisi laatia.Usein yhtiöjärjestyksessä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista sopia kaikista yhtiön toiminnan kannalta välttämättömistä ja tarpeellisista pelisäännöistä, jotka liittyvät yhtiön osakkaisiin.Osakeyhtiölain säännökset eivät myöskään sellaisenaan ole riittävän kattavia säätelemään yhtiön ja sen omistajien välisiä suhteita tai omistajien keskinäisiä suhteita. Tämän vuoksi yhtiön osakkeenomistajien tulisi säännellä keskinäisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tarkemmin sopimuksella.Osakassopimus tulisi aina räätälöidä yhtiön tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Valmiit mallipohjat soveltuvat harvoin yhtiön omiin tarpeisiin sellaisinaan. Esimerkiksi perheyhtiössä laadittavalla osakassopimuksella voi olla hyvin erilaisia tavoitteita kuin yrittäjäkumppaneiden kesken tehdyllä osakassopimuksella.

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus

Niina Tuovinen 10.5.2017 16:03

Sukupolvenvaihdos osana yritystoiminnan elämänkaarta

Verolainsäädäntö sisältää yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tähtääviä verotuksen huojennussäännöksiä, joita sovelletaan, jos yritys tai sen osa luovutetaan yritystoimintaa jatkavalle henkilölle. Huojennussäännöksiä koskeva lainsäädännön uudistustarve on aika ajoin keskustelun kohteena. Vuoden 2017 alussa toteutettu lahja- ja perintöverotuksen keventäminen tähtäsi osaltaan sukupolvenvaihdosten veroseuraamusten alentamiseen, vaikka vaihdosta koskeviin nimenomaisiin säännöksiin ei tehty muutoksia tuloverolain metsävähennystä koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Lue lisää

Aiheita: verotus

Mikko Kohtala 7.4.2017 15:01

Käyttöoikeussopimusten renessanssi julkisten palvelujen toteuttamismuotona?

Lue lisää

Aiheita: julkiset hankinnat

Salla Vainio 5.4.2017 15:03

Terveisiä Fondian IPO-matkalta!

Pohjoismaiden ensimmäisenä ja yhtenä maailman ensimmäisistä lakipalveluyrityksistä olemme aloittamassa uutta vaihetta listayhtiönä. Matka tähän saakka on ollut huikea elämys. Lopputuloksena Fondialla on noin 5200 uutta omistajaa – lämpimästi tervetuloa mukaan kaikille! Matkan varrella on ollut useita mahdollisuuksia keskusteluihin sijoittajien kanssa ja on ollut tavattoman hienoa kohdata niin paljon aitoa kiinnostusta alaan ja Fondiaan. Olemme saaneet myös suorastaan häkellyttävän paljon innostunutta ja positiivista palautetta perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa ja lisäksi jo nyt paljon uusia asiakkaita.  

Lue lisää

Aiheita: fondiaway

Nea Welling 24.3.2017 15:01

Taidevalokuvia Instagramissa vai hyvän tavan vastaista markkinointia?

Taidevalokuvia Instagramissa vai hyvän tavan vastaista markkinointia?

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus, markkinointi

Kommentoi