Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n siirtymäaika päättyi 25.5.2018jonka jälkeen kaikkien henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden on tullut ja tulee noudattaa uutta tietosuoja-asetusta. Tietosuoja-asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset velvoitteet kattavat koko henkilötiedon elinkaaren aina henkilötiedon hallinnoinnin suunnittelusta, sen ylläpitoon ja käsittelyn päättymiseen.

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käydään asiantuntevien kouluttajien ja konkreettisten esimerkkien avulla läpi rekisterinpitäjänä toimivan tahon keskeisimpiä toimenpiteitä, joita EU:n tietosuoja-asetus edellyttää. Koulutus tarjoaa vastauksia mm. siihen, miten asetukseen tulisi valmistautua ja mitä tarkoitetaan yhdellä keskeisimmällä asetuksen vaatimuksella, osoitusvelvollisuudella? Miten henkilötiedon elinkaari tulisi näkyä rekisterinpitäjänä toimivan organisaation toiminnassa tulevaisuudessa? Mitä käytännön toimenpiteitä asetuksen noudattamiseksi ja tietosuojatyön organisoimiseksi voidaan vielä tehdä?

Aika: To 11.9.2018 klo 8:30-12:00. Koulutuspäivä alkaa aamiaisella ja ilmoittautumisella 8:30 alkaen. Koulutus alkaa klo 9:00.
Paikka: Fondia, Lönnrotinkatu 5, 4. krs, Helsinki
Kouluttaja: Elina Honkajuuri, Senior Legal Counsel, Fondia
Hinta: 390 eur + alv. (sis. aamupalatarjoilun ja materiaalit)

Ilmoittaudu mukaan ja tule ottamaan EU-tietosuoja-asetuksen keskeisimmät muutokset kerralla haltuun!

 

Honkajuuri

Kouluttajana toimii Fondian Senior Legal Counsel Elina Honkajuuri. Elina on pidetty ja käytännönläheinen kouluttaja.